Margit Marie Bakervik

  • Født: 6. mars 1927
  • Død: 29. april 2020

Til minne om vår alles kjære Margit

Natt til 29. april døde vår kjære Margit fra oss på Luranetunet. Hun ble 93 år, et langt og godt levd liv med mange etterkommere. De siste årene bodde hun på Luranetunet, etter hvert på Lyngheim, en avdeling for demente. Det var noen trasige uker der vi ikke fikk komme på besøk, men vi var heldige som fikk være med henne den siste uken. Vi er dypt takknemlig over den varmen og omsorgen både hun og vi pårørende fikk av en helt spesiell og god betjening. De ga oss gode minner i en vanskelig tid. Margit vil bli dypt savnet.

Til minne om vår alles kjære Margit

Natt til 29. april døde vår kjære Margit fra oss på Luranetunet. Hun ble 93 år, et langt og godt levd liv med mange etterkommere. De siste årene bodde hun på Luranetunet, etter hvert på Lyngheim, en avdeling for demente. Det var noen trasige uker der vi ikke fikk komme på besøk, men vi var heldige som fikk være med henne den siste uken. Vi er dypt takknemlig over den varmen og omsorgen både hun og vi pårørende fikk av en helt spesiell og god betjening. De ga oss gode minner i en vanskelig tid. Margit vil bli dypt savnet.

Bestill blomster

Gi en minnegave