Ingolf Tuft

  • Født: 19. januar 1934
  • Død: 6. oktober 2018

Til minne om Ingolf Tuft

En kjær pappa, svigerfar, bestefar, oldefar, bror, svoger, søskenbarn, onkel og kamerat døde stille på Haukeland sykehus lørdag morgen 6. oktober. Ingolf har levd et aktivt og rikt liv knyttet til familien, og med allsidig deltakelse i musikklag, idrettslag, skytterlag og som jeger. Ingolf var et utpreget naturmenneske. Han vokste opp på gården Tuft på Hylkje. Han har alltid hatt et nært forhold til fjellet Veten, og tok initiativet til Vetentrimmen, som i en årrekke samlet musikanter og turgåere fra hele Åsane. Han var svært nevenyttig, og hadde en sterk dugnadsånd i det meste han foretok seg. Vi er takknemlige for alle gode minner etter ham. I stedet for blomster ønsket pappa en gave til Almåsgårdens Venner på kontonummer 3633 38 71895.