Informasjon

Kristoffer Reiertsen

  • Født: 12. mai 1993
  • Død: 5. juli 2020

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: